Mikä on NYHA-luokitus?

WHO luokitus ja toimintakykyluokat (NYHA)

WHO luokitus ja toimintakykyluokat (NYHA)

NYHA-luokitus (New York Heart Association) kuvaa sairauden vaikeusastetta.
Vaikeusaste määräytyy sen mukaan, kuinka herkästi oireita esiintyy rasituksessa ja levossa. Luokitus vaikuttaa myös siihen, miten sairautta hoidetaan.
NYHA-luokkaa eli toimintakykyä mitataan kuuden minuutin kävelytestillä (6 MWT), jossa mitataan kuuden minuutin aikana kävelty matka. Testiä käytetään seurantatutkimuksena arvioitaessa hoidon tehoa.
Muita toimintakyvyn mittausmenetelmiä ovat rasitusergometria ja rasitusspirometria.

NYHA 1
Suorituskyky ei ole merkittävästi rajoittunut. Tavallinen rasitus ei aiheuta poikkeavaa hengenahdistusta tai väsymystä

NYHA 2
Suorituskyky on rajoittunut. Tavallinen rasitus aiheuttaa hengenahdistusta tai väsymistä.

NYHA 3
Suorituskyky on vahvasti rajoittunut. Jo tavallista vähäisempi rasitus aiheuttaa hengenahdistusta tai väsymistä.

NYHA 4
Kaikki fyysinen aktiviteetti aiheuttaa oireita. Oireita voi olla myös levossa.

Tavallinen rasitus = Reipas tasamaakävely, kävely ylämäkeen sekä usean kerrosvälin porrasnousu.

Tavallista vähäisempi rasitus = Rauhallinen tasamaakävely 1-2 korttelivälin verran tai yhden kerrosvälin porrasnousu.