Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus

Viimeisten 15-20 vuoden aikana PAH:n (WHO ryhmä 1) hoidot ovat kehittyneet merkittävästi. Uudet terapiat ovat johtaneet merkittävään paranemiseen potilaiden oireissa, sairauden etenemisen hidastumisessa ja elinodotteen pidentymisessä.

Vuonna 2013 liukoinen gyanylaattisyklaasistimulaattori (Riociguat) hyväksyttiin ensimmäiseksi hoidoksi KTEPH-potilaille (WHO ryhmä 4).

Uusien terapioiden tutkimus on vilkasta ympäri maailman ja voi johtaa uusien terapioiden hyväksymiseen PAH:n hoitoon lähitulevaisuudessa.

Euroopan Unionin kliinisen testauksen direktiivi on varmistanut tutkimuksen harmonisoinnin, mukaan lukien kuinka kliiniset tutkimukset toteutetaan ja kuinka potilaiden oikeudet suojataan. Direktiivi tullaan korvaaman kuitenkin uudella kliinisten tutkimusten regulaatiolla, joka tulee suoraviivaistamaan ja helpottamaan osallistumista yhden portaalin ja tietopankin kautta.

Rekisteröityminen kliinisisiin tutkimuksiin Euroopassa:
http://www.clinicaltrialsregister.eu/

Linkki 2015 julkaistuun Euroopan yleisiin Pulmonaalihypertension diagnosointi – ja hoito-ohjeisiin
https://erj.ersjournals.com/content/46/4/903