Yhteisö

Älä jää yksin!

Vertaistukea toisilta samaa sairautta sairastavilta on tarjolla. Tiedon lisäksi vertaistuen kautta potilas voi saada uusia näkökulmia omaan sairauteensa sekä mahdollisuuden käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan. Usein keskustelu toisen samaa sairautta sairastavan kanssa on tarpeellista ja hyödyllistä.

Kampanjat

Vuosittain järjestetään erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta harvinaisesta sairaudesta, tuoda esille millaista on elää pulmonaalihypertension kanssa sekä tukea sairautta sairastavia.

Yhteistyö

Yhdistys tekee yhteistyötä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa ja tavoitteena on, että hoitopolku menisi kautta maan yleiseurooppalaisten ECS/ERS-hoitolinjauksien mukaan joka osa-alueella, mukaan lukien psyykkisen tuen ja jokaiselle potilaalle fysioterapeutin laatiman yksilöllisen liikuntasuosituksen/ohjelman.