Älä jää yksin!

Vertaistukea toisilta samaa sairautta sairastavilta on tarjolla. Tiedon lisäksi vertaistuen kautta potilas voi saada uusia näkökulmia omaan sairauteensa sekä mahdollisuuden käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan. Usein keskustelu toisen samaa sairautta sairastavan kanssa on tarpeellista ja hyödyllistä.

Hengitysliiton harvinaiset-yksikkö tarjoaa sairastuneille ja heidän läheisilleen tietoa ja järjestää vertaistukitapaamisia. Lisäksi tarjolla on kuntoutuspalveluja harvinaisia hengityssairauksia sairastaville, joihin keuhkovaltimoiden verenpainetautia sairastavat voivat hakeutua.

Ota yhteyttä
puhelimitse 020 757 5176
sähköpostitse: marika.kiikala-siuko@hengitysliitto.fi
www.hengitysliitto.fi

Potilasjärjestöt:
Suomen PAH-Potilasyhdistys ry.
suomenpahry@gmail.com

PHAE Euroopan yhdistys
www.phaeurope.org

Linkki potilasoppaaseen: