Vastadiagnosoidut potilaat

Vastadiagnosoidut potilaat

Vastadiagnosoidut potilaat

Pulmonaalihypertensio-diagnoosi on uudelle potilaalle kokonaisvaltainen tapahtuma, joka vaikuttaa sekä sisäiseen maailmaan (tunteet, ajatukset, kokemukset ja käyttäytyminen) että elinympäristöön (ihmissuhteet, työ ja harrastukset). Jokainen kokee sairastumisen yksilöllisesti. Olo voi tuntua helpottuneelta, kun oireiden syy selviää. Toisaalta sairastuminen voi aiheuttaa epävarmuutta, pelkoa ja ahdistuneisuutta. Perheen ja läheisten selviytyminen voi myös huolettaa. Kaikki tämä vaikuttaa elämänlaatuun.

Sairauden vaikeusaste vaihtelee yksilöittäin. Toiset pystyvät käymään töissä, kun taas toisilla oireita voi esiintyä jo pienessäkin rasituksessa. Sairaus vaikuttaa aina myös läheisiin ja ystäviin. Sairauteen sopeutuessa sairauden kokee seuralaisena, jonka kanssa on tultava toimeen. Sairaus ei kuitenkaan ole koko elämä. Mahdollisuuksien mukaan on yritettävä elää mahdollisimman normaalia elämää ja säilyttää positiivinen asenne. Ei niinkään kannata miettiä, mitä on menettänyt, vaan keskittää ajatukset siihen, mitä kaikkea voi tehdä ja mitä uutta voi oppia.