Yhteistyö

Yhdistys tekee yhteistyötä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa ja tavoitteena on, että hoitopolku menisi kautta maan yleiseurooppalaisten ECS/ERS-hoitolinjauksien mukaan joka osa-alueella, mukaan lukien psyykkisen tuen ja jokaiselle potilaalle fysioterapeutin laatiman yksilöllisen liikuntasuosituksen/ohjelman.

Potilailta tulleen palautteen mukaan PAH-potilaan hoito on ollut hajanaista ja tutkimukset ovat olleet irrallisia osia kokonaisuudesta. Yhdistys on esittänyt ja vienyt aktiivisesti eteenpäin PAH-poliklinikoiden perustamista yliopistosairaaloihin, jotta potilaiden hoito olisi kokonaisvaltaisempaa ja yhdellä käynnillä toteutettavissa. Tällä hetkellä PAH-poliklinikat toimivat HUS:ssa, KYS:ssa, TAYS:ssa ja OYS:ssa.

Kumppanuus
Yhdistys on yhteistyössä Hengitysliitto ry:n kanssa järjestämässä vertaistapaamista PAH:ia sairastaville keväällä vuonna 2021.